0885 444144

За нас


„ДЕЛТА Шипинг Сървисиз“ ЕООД е регистрирана през 2006 год.

Едноличен собственик и управител на търговското дружество е Делян Костадинов (син). Оперативната работа на дружеството се осъществява от Огнян Костадинов (баща), който работи в областта на водния транспорт от 1982 год. Той е завършил спец. „корабоводене“ във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ през 1982 год., също успешно е преминал квалификационните изпити за членство в Института за лицензирани корабни брокери в Лондон през 2004 год. Неговото морско техническо и търговско образование, комбинирано с повече от общо 38 години опит на море като капитан от техническия флот и пристанищните морски влекачи, също и на брега като корабен оператор, брокер, агент, директор на пристанищен терминал, ISM Code Manager & Designated Person Ashore (DPA), заедно с неговата привързаност към морския бизнес, Огнян Костадинов допринася за доброто представяне на търговското дружество, в областта на организирането и договарянето на морските превози.
По настояще г-н Костадинов е концентрирал своите усилия и опит в областта на европейското крайбрежно корабоплаване, също така той е хоноруван преподавател в ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, където преподава корабно чартиране и агентиране. Той е автор на първия учебник на български език по „Корабно чартиране“ (ISBN 978-954-2912-58-3). Г-н Костадинов извършва научно изследователска работа в областта на икономиката на водния транспорт и международния фрахтов пазар.