0877 533503

За нас


„ДЕЛТА Шипинг Сървисис“ ЕООД е регистрирана през 2006 год.
Едноличен собственик и управител на търговското дружество е Огнян Денчев Костадинов, който работи в областта на водния транспорт от 1982 год. Той е завършил спец. „корабоводене“ във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ през 1982 год., също успешно е преминал квалификационните изпити за членство в Института за лицензирани корабни брокери в Лондон през 2004 год. Неговото морско-техническо и търговско образование, комбинирано с повече от общо 34 години опит на море като капитан от техническия флот и пристанищните морски влекачи, също и на брега като корабен оператор, брокер, агент, директор на пристанищен терминал, заедно с неговата привързаност към морския бизнес, Огнян Костадинов допринася за доброто представяне на търговското дружество, в областта на организирането и договарянето на морските превози.
По настояще г-н Костадинов е концентрирал своите усилия и опит в областта на европейското крайбрежно корабоплаване, също така той е хоноруван преподавател в ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, където преподава корабно чартиране и агентиране. Той е автор на първия учебник на български език по „Корабно чартиране“(ISBN 978-954-2912-58-3). Г-н Костадинов извършва научно изследователска работа в областта на икономиката на водния транспорт и международния фрахтов пазар.