0877 533503

Корабни брокери

Протектинг агент за
пристанище Варна

Консултанти в областта на инвестициите в корабоплаването

Услуги

Ние осъществяваме нашата стопанска дейност в областта на водния транспорт и търгуваме като корабни посредници при наемането на кораби за превози на стоки по море и р. Дунав. На нашите клиенти предлагаме също услугите си като корабни агенти в пристанищните терминали на Варна и като консултанти в областта на инвестициите във водния транспорт.
 
Нашата основна дейност е посредничество при наемане на сухотоварни кораби. Като корабни брокери ние обслужваме търговците, като организираме превозите на техните стоки в следните сектори:
-морски транспорт в крайбрежното плаване между пристанищата на Азовско море, Черно море, Средиземно море, Северно море, Балтийско море, също от/до пристанищата на западна Европа и Персийския залив, за насипни и бройни и товари, също и заводско оборудване с количества между 500-15000 тона;
-речен транспорт р. Дунав включително и по вътрешните водни пътища на Европа по реките Майн и Рейн;
-комбинирани линейни превози на бройни товари и заводско оборудване;
-морски транспорт между пристанищата по целия свят, за насипни товари с количества до 40000 тона.

 

                                       Корабоплаването е нашият Занаят